יום השואה

ערב יום השואה בבית לב גנים

ערב יום השואה בדיור מוגן לב גנים, כמה תמונות ווידאו מערב יום השואה.