את מי ואת מה פגשנו? 
דיירי  דיור מוגן, לב גנים פגשו את הטבע במלוא תפארתו. 
לטיול יצאנו, טבע פורח מצאנו, 
ביער האילנות ארוחת בוקר אכלנו 
וברמת הנדיב פרחים ועצים חדשים הכרנו. 
ליד נחל השופט בקיבוץ דליה צהריים אכלנו. 
ליוסי המדריך, לשולה, לגילה ולפרח תודה אמרנו והביתה ללב גנים עמוסיי חוויות חזרנו. 
מרוב עצים ראינו את היער ושמחנו...