ינואר 2016 שבוע של בריאות - תוכנית מלאה


להלן תוכנית של שבוע בריאות אלינו בבית לב גנים.

שבוע בריאות יאנואר 2016