יום השואה

 

ערב יום השואה בבית לב גנים

 
ערב יום השואה בדיור מוגן לב גנים, כמה תמונות ווידאו מערב יום השואה.